ایجاد روکش مناسب روی پروژه‌های چاپی ازجمله مراحل مهم پس از چاپ می‌باشد. هر پروژه چاپی با توجه به کاربردی که دارد نیاز به نوع یا انواع خاصی از روکش خواهد داشت.
روکش‌های مورد استفاده میتوانند با هدف ایجاد جذابیت بصری یا با هدف ایجاد استحکام و افزایش ماندگاری، موجب بالاتر رفتن سطح حرفه‌ای محصول نهایی شما شوند.
پوششی که برای محصول چاپی مورد استفاده قرار میگیرد میتواند نقش محافظ محصول را در برابر رطوبت، استهلاک، ساییده شدن و موارد اینچنینی، ایفا نماید. گاهی هم پوشش‌ها صرفا جهت زیباسازی محصول مورد استفاده قرار میگیرند که تاثیر عمده‌ای روی اهداف تبلیغاتی خواهد داشت.

“توضیحات بیشتر”